ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


117
ONDER DWANG VAN MILITAIRE EXECUTIE
Dat het in de Pruisische tijd niet gemakkelijk was voor de Baarlonaren blijkt uit onderstaand bevel van de Pruisische heren in Geldern.
Zo werden onder dwang 10 karren met paarden en   voerlui  gevorderd, zij moesten haver vervoeren van Arcen naar Wesel 58 km van Baarlo en 12 uren gaans te voet en dan nog terug. Ze bleven 3 dagen onderweg. De haver werd per schip aangevoerd naar Arcen en moest dan over land naar Wesel aan de Rijn. Er moest een verantwoordelijke begeleider mee die toezicht hield en de papieren moest overhandigen. Het speelt in dezelfde tijd als voorgaand artikel over de bouw van de gevangenis.
"Die van Baerlo sullen prompt leveren op den negenthienden deses sonder foute ten thien urhren voor den middagh binnen Aersen thien enckel bespanne karren met hoeven daerop, aldaer naer aenwiesinge sal jeder laeden vijff sacken haever en deselve vaeren naer Wesel bij dese karren moet eenen conducteur gestelt worden die deselve sal begleijden en medebrengen twee eensluijdende lijsten der naemen van sijne thien karre, waervan hij de eene aen  den heere Raedt ende momboir van Commission tot Geldern en de andere aen Adriaen van Broeckhuijsen sal overleveren, alles op pene van Militaire executie, Geldern den 15 april 1762"
De 10 karren met begeleider werden geleverd door:
Joannes Beurskens                            2 karren
Joannes van de Weem                       2 karren
Hendrick Verhart                                1 kar
Joannes Deckers                                1 kar
Geerit Loeren                                     1 kar
Willem Jacobs                                    1 kar
Anna Sanders                                     1 kar
Willem Kessels                                   1 kar
Bron: RHCL 16.0514 nr. 2
© H. Brueren