ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


113                                                                                                                                                                                                                                             

Boerderij Boekenderhof was gelegen aan de Napoleonsbaan Zuid te Baarlo. Thans is er Stal Hendrix gevestigd.

Deze eeuwenoude boerderij was eigendom van de Karthuisers te Roermond. Aan de hand van pachtcontracten kunnen de vroegere bewoners worden achterhaald.

1574 Henrich Beurskens & Geertgen seine huysfrouwe voor 12 jaar tot  1586

1592 Henrich Beurskens & Geertgen seine huysfrouwe voor 12 jaar tot 1604[1]

1601 Heyn Verboecket

1607 Hein Verbocket en Wulm sein sohn 12 jaar tot 1619

1613 Heijnen Bocket ende Wilhelm seinen sohn voor 12 jaar[2]

1620 Heinrich Verbocket[3] & Gertien  seijne egte huysvrouw 12 jaar tot 1632

1631 Willem Beurskens & Grietgen seine huysfrouwe voor 8 jaar

1653 Wilhelm Beurskens & Grietgen sijne egte huysfrouwe 8 jaar tot 1661[4]

1657 Hein Beurskens & Gertruijdt van Kijen sein huysvrouwe[5]  voor 6 jaar[6]

1661 tekst  in  latijn met opsomming van 8 punten

1685 Hendrick Janssen afrekening vanaf 1685-1692

1699 Hendrick Janssen zaliger voormalig halfman Boekenderhof beslag gelegd

1721 Joachim Hendricks & Jencken Brouwers eheluijden voor 6 jaar[7]

1731 Joachim Hendricks is nog pachter en is gehuwd met Helena Graevendijck (2 e huw)

1729 verpachting van het gewas en overeenkomst inzake levering granen

1734 Marten Beurskens & Elisabeth Mewissen voor jaar  tot 1742 (inv.nr. 292)

1754 Marten Beurskens & Elisabeth Mewissen voor 12 jaar  tot 1766

1760 tussentijds verlengd

1760 Marten Beurskens & Elisabeth Mewissen voor 12 jaar van 1760 tot 1772

1772 Joannes Beurskens & Margaretha Heijmans voor 6 jaar tot 1778

Afrekening  van Grietgen weduwe van Willem Beurskens als pachteres van de bouwhoff en de tiende  van de Hof van de Karthuysers 31-08-1663 (invent. Nr. 292)

Bron: RHCL14.D049 nr. 290

(C) H. Brueren februari 2007

Noten:

[1] Hof wordt genoemd: Convents hoff

[2] hof wordt genoemd: Carthuysers Cloosters hoff

[3] Ondertekend met Heijn ob den Bocholt

[4] Hof wordt genoemd Bockholt

[5] op achterzijde informatie over de gerichtsdagen in Baarlo  in 1658 – 1659 en 1660 het convent werd vertegenwoordigd door A. Pelgrom van  Venlo. (declaratie  verteringen) de gerichtsdagen in 1658 waren te Baarlo op: 25 nov. en in december.  In 1659 op: 28 jan- 14 juli – 27 okt in 1660: 1 maart -

[6] hierin worden genoemd: 8 melkgevende koeien, 4 runderen, 100 schapen, 4 goede trekpaarden met veulen, 1 zeug met 8 biggen.

[7] Hof wordt genoemd : op den Boecholt