ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


 108      

MOORD IN BAARLO IN 1757

Onderstaande moord vond plaats nabij kasteel de Raay

Den ondergeschrevene chyrusijn geroepe sijnde doer den here scholtus der vreijherlicheyt van Barlo bij het doodt lichaem van Martinus Gommans verklaert naer alvorens hetselve gevisitert te hebben in presentie van het gericht der vreijherlichyt van Barlo gevonden te hebben eene schuet op den rugh met hagel penetrerende de hagels door de spina dorsy aen de rechter sijde andere tot bynen het lichaem en herte wardoor gekoemen is dat alle de bloedtvaeten van het herdt aefgeschoten sijn ende het herdt op 4 a 5 plaetsen doerschoeten is hetwelck alles gedemonstrert hebbende soo verklaere alsdat de wonde absolut doedelijck is.

Actum Barlo den 7 august 1757

w.g. Henricus Geraedts chyrusijn

© H. Brueren (okt.2006)