ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


105

MOLEN OP SOETERBEEK 1604

Het betreft de belening in 1604 en 1612 van de molen behorende tot het huis Broekhuysen door de stadhouder van de lenen welke molen gelegen was op Soeterbeek te Baarlo.

Molen tot Soterbeck beleent fol. 12

Beleen yck Geryt Vynaen(?), stadthelder der lhenen gehorende tot den huys Bruchuysen in stat mijnens lyven heren Gweydo va Malsen, her tot Bruchuysen  und Kessingen, doen kondt unde bekennen in desen apenen lhenbryff overmyts mannen van lhen mijnens here vurscreven Deryx Feren, Jan Bouten van Bry , belen unde belent heb Geryt Jan Hylkens soen to Bry an dy mulen tot Zoterbecke mitz allen oren toebehoer woe dy waren als bynnen dy fyer vergen in den kerspell van Bry und Barlo gelegen ys mitz der beeck dese acht foet wijt vursen(?) sall dar niet van utgescheyden tot eynen kluppelllhen thoe verhergeweisen mytz fyer suare enckel overlentsche rijnsche goldtgulden als myt recht verschijnt [los?] unde ledych wort hyrvan Geryt Jan Hylkens soen huId unde recht gedaen voerbehalden den her und iderman sijnens gueden rechten, dyt ys myt weten Dryssen Peter Hermens soen bewyllycht dat Geryt Jan Helkens soen van Bry dyt ihen hefft van sijnder wegen ontfangen anno 1604.

Anno 1612 is heir in 't meines housse to Brochussen verdragen so toforen tou... gewest is gefallen als vanwegen der pattinge tussen dey oere wegen als boven vurscr., so is verackordeirt dat Peter Schros so deix und dresgh gebroeken sael dat seij dat tosamen tofreden sein sollen sonder ergh und lest in orkont der wareit oufer und aen gewest als lenmannen Derick Verfren, Jan Bolten und so dock als verfeIt und leidich is sael Peter Verhoufte seinne erfen tot den lein tovoer komen einnen gholdtgholden gescheidt beij meij Jan Rameckers, statheller des linsboek des hous to Brochussen, waervan seij malekanderen godt bescheit van gefen sollen waer seij niet wender und keren sollen tot datselve stock.

Bron: RHCL Schepenbank Broekhuizen.

© H. Brueren (oktober 2006)