ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


104

HOF DE VOORT TE BAARLO 1447

Gedeelte uit het leenboek van de Hertog Arnold van Gelder uit de jaren 1428, 1447 en 1449. Hieruit blijkt in 1447 naast de genoemde hoeve Tongerlo te Sevenum (op de grens met Maasbree) ook een hoeve was gelegen te Baarlo bij de Helling genaamd "der Voirt". (Een voort was een doorwaadbare plaats bij een beek.) De voormalige boerderij De Voort, op welke plaats thans nog een woonhuis staat met een gelijknamige aanduiding is in de nabijheid van "De Kwistbeek" in de Helling te Baarlo.  Hierbij een gedeelte van de originele teks van het leenboek en de transcriptie:

Extract uut hertouch Arnolts van Gelder lehn- boick Anno XXVIII des maenendags post Agatha (dit is 9-2-1428) ontfieng Arnt van Blitterswick die heerligheit van Blitterswick mitter kerkckgifften van Blitterswick ende van Wanssem ende voirt die lehnmanne dair toe gehoerende, gelich dat van alde gelegen is tot een en Kuickschen leensrechten etc. Manne herr Roeliman van Arendale ridder heer tot Weil, Johan van Oije greve to Ubbergen ende Henrich Coellekenn van Loynen.

Ex codem libro In den jair ons heeren MCCCCXLVII des vrijdags nae den sondaig Miserecordia Domini (dit is 28-4-1447) hefft Arnt van Blitterswick mijnen genedigen heeren to lehen gemackt den hoff tot Tongerloe gelegen in den kerspel van Sevenhem ende den [b]hoff der Voirt in den kerspel tot Baerle[/b] gelegen mitten laytschappen tot Vorst mit allen hoeren toebehoir in verbeterniss orss leens sijns huiss tot Blitterswick voorschr. beheltelick doch Lisbethen Arnts huistrouw voirss hoire tocht an den hott tot Tongerloe mit sijnen toebehoir ende beleenden dair mede Johan van Blitterschwijck sijnen altsten soin in behoiff Arnts voirss. tot eijnen Kuickschen leensrechte mannen Johan van Boidbergen erffmarschalck ende Johan van Groisbeke de Jonge

Ex edodem libro Anno ex. XLlX sabbatho post Viti (dit is 21-6-1449) onttieng Johan van Bijeter schwick die herligheit van Blitterschwijck mitten tienden, kirckgiftten leenmannen ende allen hoiren toebehoir soe die van alts gelegenn die hoeve tot Tengerloe ende Ter Voirt mit hoiren toebehoeren gelijck voirschreven steit mannen Johan van der Donck ende Johan Spede ende meergoedermannen.  

RHCL Schepenbank Broekhuizen.

© H. Brueren (oktober 2006)